DSCF3631

Listopad stanął pod znakiem specjalistycznych szkoleń zarówno dla pracowników jak i naszych pensjonariuszy. Stale podnosimy kwalifikacje, a przy tym staramy się również urozmaicać zajęcia naszych podopiecznych.

DSCF3700

Przy współpracy z Zakładem Karnym w Zabrzu dnia 20.11.2017 r. zorganizowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla seniorów. Warsztaty zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanego funkcjonariusza

DSCF3677

DSCF3703

Nasi pensjonariusze dowiedzieli się jak należy postępować w przypadkach omdlenia, zawału serca czy złamania, a także jak rozmawiać z dyżurnym pogotowia. Przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne w zakresie układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

Nie zabrakło także doskonalenia umiejętności ratowniczych na fantomie oraz dokładnej instrukcji użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), który często można spotkać w miejscach publicznych, a umiejętność jego obsługi okazuję się być niezbędna.

DSCF3708

Nasi podopieczni z ogromnym zaciekawieniem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach i teraz już wiedzą jak ratować życie!