Dom Rodzina Zabrze

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

św. Jan Paweł II

Dom "Rodzina" powstał 23 października 2008 r. Naszym celem jest pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz najbardziej potrzebującym mieszkańcom Zabrza i okolic. Działalność skupia się w głównej mierze na prowadzeniu:

  • świetlicy dla seniorów, w ramach której działają: świetlica, kawiarenka i sala gospodarstwa domowego;
  • Żłobka „Dzieciątka Jezus” w Zabrzu-Zaborzu;
  • Żłobka „Misiowa Kraina” w Zabrzu-Mikulczycach;
  • Żłobka „Bożego Miłosierdzia” w centrum Zabrza;
  • 11 jadłodalni na terenie Zabrza i Bytomia;
  • kuchni przygotowującej posiłki do osób starszych, niepełnosprawnych, maluchów w żłobkach oraz dzieci i młodzieży w szkołach.

więcej

4142 tyle dni już działamy
227 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach
45 miejsc w świetlicy dla seniorów
1000 beneficjentów jadłodajni i stołówek