Pomóżmy starszym godnie żyć

Pomóżmy starszym godnie żyć

Projekt pod nazwą "Pomóżmy starszym godnie żyć" zakłada wsparcie umożliwiające zaspokojenie potrzeb związanych z właściwym funkcjonowaniem osób w podeszłym wieku.  Forma pomocy realizowana jest poprzez przygotowywanie oraz dostarczanie dwudaniowego obiadu do miejsca zamieszkania osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. W projekcie bierze udział 40 osób w wieku 60+.

Posiłki dowożone są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:30 do 16:00.

Uczestnictwo w programie możliwe jest po pozytywnej weryfikacji złożonego formularza kwalifikacyjnego.

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020"

 

Kontakt