Jest nam miło poinformować, że podpisana została umowaz Wojewodą Śląskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Projekt zakłada obniżenie miesięcznych opłat (bez wyżywienia)za pobyt w żłobku dziecka do ukończenia3 roku życia, w tym dziecka niepełnosprawnego.

 

 

 

 

Dofinansowanie przyznawane będzie od stycznia do grudnia 2021 r.
Miesięczna kwota dofinansowania wynosi 80 zł
(w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 500 zł)!

 

Informacji na temat dofinansowania i zasad jego przyznawania udziela:

Kierownik Zespołu Żłobków – Patrycja Wilk-Maksym

tel: 575 241 606, e-mail: p.wilk-maksym@dom-rodzina.pl

W programie biorą udział Żłobki prowadzone przez Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej tj.

- Żłobek „Dzieciątka Jezus”
- Żłobek „Misiowa Kraina”

- Żłobek „Bożego Miłosierdzia”

Kwota przyznanego z budżetu państwa dofinansowania dotyczy trzech placówek przy założeniu wykorzystania wszystkich oferowanych w żłobkach miejsc.