"Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi" - zaapelował Ojciec Święty w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich

Będzie on obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, która przypada na 18 listopada. Zadania Kuchni "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej ukierunkowane są głównie na pomoc osobom najuboższym i najbardziej potrzebującym. Zabrzańskie jadłodajnie działają przez cały rok i także w tą szczególną niedziele będziemy gotować i wydawać domowe obiady dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Galeria zdjęć

wstecz