Pracownicy żłobków prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej brali udział w VII Regionalnej Konferencji z cyklu: "Psychologia a medycyna", pt. "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - za co odpowiada twój mózg". Organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu.

Omawiane tematy skupiały się głównie na zmianach neurorozwojowych u dzieci i młodzieży, a także sieciach somatycznych i powiązaniach między zmysłami, a mózgiem. Honorowy patronat nad konferencją objęła m.in. Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.  Opiekunki brały również udział w warsztatach prowadzonych przez psycholog Annę Lison-Stankiewicz na temat budowania odporności dziecka, stresu i relaksu.

Zdobyta wiedza i doświadczenie z ogromnym zapałem wykorzystywana jest na zajęciach żłobkowych. Wprowadzone w ostatnim czasie zajęcia sensoryczne dla dzieci wpływają na rozwój wszystkich zmysłów, pozwalają na ekspresję, a przy tym rozwijają motorykę i relaksują.

Galeria zdjęć

wstecz