Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" oraz Kuchnia "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej ogłaszają zbiórkę dla Ukrainy! POMAGAJMY!

Dary można dostarczyć do głównej siedziby przy ul. Wolności 586 w Zabrzu.

 

Odsyłamy także na stronę Caritas Diecezji Gliwickiej, gdzie również ogłoszono akcję pomocową!

POMOC DLA UKRAINY!