Święta Bożego Narodzenia to  czas, w którym otwierają się serca na potrzeby innych ludzi. Jak co roku Kuchnia "Rodzina" oraz Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej organizowały spotkania wigilijne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Zabrze, Bytom oraz Gliwice.

 

 

W Bytomiu około 350 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podzieliło się opłatkiem i zjadło tradycyjną wieczerzę. Dzięki współpracy z Zakonem Redemptorystów w Gliwicach zorganizowaliśmy WIGILIĘ dla 150 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Serdecznie dziękujemy WŁADZOM MIASTA BYTOM I GLIWICE oraz wszystkim osobom zaangażowanym

w to wspaniałe dzieło Caritas!

 

 

Szczególnym wydarzeniem była WIGILIA dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz dla wszystkich potrzebujących, która docelowo przygotowana była dla ok. 750 osób. Spotkaliśmy się przy wspólnym stole w sali parafialnej przy Parafii św. Anny w Zabrzu.

Organizacja spotkania nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie Władz Miasta Zabrze oraz firm z nami współpracujących.

Szczególne podziękowania dla:

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańka-Szulik,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuty Dymek

Księdza Prałata Grzegorza Skop

Selgros Cash and Carry

oraz wszystkich pracowników DDP "Rodzina" , Kuchni "Rodzina", a także zaangażowanym wolontariuszom w tym

z Zespołu Caritas Parafii św. Anny w Zabrzu

Galeria zdjęć

wstecz