Dnia 23.10.2008 r. do istnienia powołany został Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” mieszczący się w Zabrzu przy ulicy Wolności 586 (dawny budynek Urzędu Celnego).

Dom jest przeznaczony do dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach pobytu  można skorzystać z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego jak również z wielu zajęć świetlicowych usprawniających samopoczucie psychofizyczne.

Do dyspozycji uczestników są:

 • gabinet rehabilitacyjny (z możliwością skorzystania z fachowej pomocy rehabilitantki oraz masaż i ćwiczenia);
 • kawiarenka terapeutyczna a w niej możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie, obejrzenia ciekawych filmów popularno naukowych. Uczestnicy swoje zainteresowania mogą realizować w różnych kółkach;
 • sala gospodarstwa domowego, gdzie każdy może wykazać się zdolnościami kulinarnymi, jak również skorzystać z pomysłów kulinarnych innych uczestników.

Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” w szczególności:

 • umożliwia odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób starszych i niepełnosprawnych;
 • w czasie pobytu umożliwia skorzystanie z poczęstunku w ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego;
 • udostępnia urządzenia do utrzymania higieny osobistej;
 • umożliwia w ramach terapii zajęciowej rehabilitację fizyczną w celu utrzymania sprawności psychofizycznej, zgodnie z wiekiem i stanem zdrowia;
 • umożliwia kontakty społeczne;
 • umożliwia udział w aktywnych formach wypoczynku;
 • umożliwia udział w terapii zajęciowej, która ma na celu utrzymanie dobrego stanu fizycznego oraz psychicznego;
 • zapewnia udział w imprezach kulturalno-towarzyskich, organizowanych przez placówkę;
 • w celu integracji współpracuje z rodziną.