Książeczki Bajeczki

Media Service Zawada

Salony Kanclerz

Caritas Diecezji Gliwickiej

Urząd Miasta Zabrze

Powatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Sage