1% dla Caritasu - Dom Rodzina

Drodzy przyjaciele,
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy podatnik ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy organizacji pożytku publicznego.

Proponujemy podzielenie się możliwością przekazania 1,5% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247809 (z dopiskiem DDP „Rodzina”).

Dziękujemy za okazane wsparcie.

 

Wesprzyj nasze działania!