Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" (ul. Wolności 586, 41-806 Zabrze Zaborze)

Informacje

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. Udostępniamy 40 miejsc dla seniorów.

 

W ramach pobytu pensjonariusze mogą korzystać z:

  • zajęć terapeutycznych,
  • zajęć warsztatowych min. w ramach warsztatów gospodarstwa domowego czy warsztatów ogrodniczych i komputerowych,
  • wyjść i wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych,
  • spotkań prozdrowotnych z ekspertami,
  • letniego ogrodu.

Kontakt